Privātuma politika

Šī konfidencialitātes Politika personas datu (turpmāk – privātuma Politika) ir spēkā attiecībā uz visu informāciju, kuru vietne SIA "Aurora" atrodas uz domēna vārdu site (turpmāk – mājas lapa), var saņemt par Lietotāju laikā no mājas lapas izmantošanas.
Izmantot pakalpojumus Vietnes nozīmē beznosacījuma piekrišana mājas lapas apmeklētājs (turpmāk – Lietotājs) ar šo Politiku un kas to apstrādes noteikumiem viņa personīgo informāciju. Nepiekrišanas gadījumā ar šiem noteikumiem, Lietotājs ir atturēties no pakalpojumu izmantošanas.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Saskaņā ar šo Politiku saskaņā ar personisku informāciju, Lietotājam tiek uzskatīti:
— personīgā informācija, kuru Lietotājs sniedz par sevi patstāvīgi pakalpojumu lietošanas procesā Lapā, tai skaitā Lietotāja personas datus. Obligāta, lai nodrošinātu Portāla servisus personiskā informācija ir atzīmēta īpašā veidā. Cita personīgā informācija tiek sniegta Lietotājs, viņa ieskatiem;
— dati, kas tiek automātiski pārsūtīti servisiem Vietā to lietošanas laikā, izmantojot ierīcē instalētās Lietotājs programmatūru, tostarp IP adresi, datus, sīkfailus, informācija par Lietotāja pārlūkprogrammā (vai citā programmā, ar kuras palīdzību tiek veikta piekļuve pakalpojumiem), tehniskās specifikācijas datortehniku un programmatūru, ko izmanto Lietotājs, datums un laiks piekļuves pakalpojumiem, adreses pieprasīto lapu un cita veida informācija;
1.2. Portāla administrācija nekontrolē un nav atbildīgs par trešo pušu vietnēm, uz kuras Lietotāji var noklikšķināt uz saites, kas pieejama mājas Lapā.
APSTRĀDES MĒRĶI LIETOTĀJU PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS
2.1. Tīmekļa vietnes, kas apkopo tikai to personas informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumus Lietotājam.
2.2. Lietotāja personisko informāciju mājas Lapā rīkojas, lai:
— jūs identificētu, ja izmantojat noteiktus pakalpojumus;
— pakalpojumu sniegšanas pieprasījumu apstrādes un pieteikumi no Lietotāja;
— izveidota Lietotāju atsauksmes, ieskaitot virziens paziņojumu un pieprasījumu;
— apstiprinājuma pilnīgumu personas datus, ko Lietotājs.
NOTEIKUMI APSTRĀDES LIETOTĀJU PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS UN TĀS NODOŠANU TREŠAJĀM PERSONĀM
3.1. Attiecībā uz personiskās informācijas Lietotāja saglabā tās informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus brīvprātīgu sniegšanas Lietotāja informāciju par sevi, lai koplietošanas neierobežotam lokā лиц. izmantojot atsevišķus pakalpojumus Lietotājs piekrīt, ka noteikta daļa no viņa personīgā informācija kļūst publiski pieejams.
3.2. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta uz jebkuru likumīgu veidā, tajā skaitā personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai bez, izmantojot šādu līdzekļu. Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Federālo likumu no 27.07.2006 N 152-FZ "PAR personas datu".
3.3. Portāla administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju pret neatļautu vai nejaušu piekļuvi, iznīcināšanu, mainīt, bloķēt, kopēšanu, izplatīšanu, kā arī no citām prettiesiskām darbībām trešajām лиц.
3.4. Portāla administrācija apņemas neizpaust Lietotāja personisko informāciju bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kā arī nav veikt to pārdot, apmainīt, publiskot vai izpaust citos iespējamos veidos, izņemot gadījumus, kas paredzēti tiesību aktiem par Krievijas Federācijas.
3.5. Portāla administrācija izmanto šo informāciju tikai tiem mērķiem, kas norādīti sadaļā 2 šo konfidencialitātes Politiku.
STRĪDU ATRISINĀŠANA
4.1. Ar šo konfidencialitātes Politiku un attiecībām starp Lietotāju un Portāla Administrāciju attiecas spēkā esošie tiesību akti par Krievijas Federācijas.
4.2. Obligāta izšķirot strīdu, kas rodas no attiecībām starp Lietotāju un Portāla Administrāciju, ir posms pirmstiesas strīdu, celt pretenzijas (rakstisks piedāvājumus par brīvprātīgu strīda noregulēšanu). Adresāts apgalvo 30 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas rakstiski informē iesniedzēju par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.
4.3. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek izšķirts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par Krievijas Federācijas.
PAPILDU NOTEIKUMI
5.1. Portāla administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas privātuma Politikā bez Lietotāja piekrišanas.
5.2. Jaunā konfidencialitātes Politika stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicēti mājas Lapā, ja vien nav noteikts citādi, jaunu redakciju konfidencialitātes Politiku.
5.3. Visi piedāvājumi vai jautājumi par šo konfidencialitātes Politiku jāsūta nosūtīt uz adresi: aurora.centrs@gmail.com vai, izmantojot atgriezeniskās saites formu, kas atrodas mājas lapā, vai zvanot pa tālruni +37124207317
Visus iegūtos datus mēs izmantojam tikai, lai sazinātos ar jums un risinājumus jūsu jautājumiem
Made on
Tilda